wz

 


Zdravotní program mého stáda ovcí v chovatelské sezoně


Vysoká užitkovost masných plemen s sebou nese také zdravotní problémy, které chovatelé u ovcí adaptovaných na naše podmínky neznali. S ohledem na to je nutné uplatňovat určité postupy a pravidla.
Předkládám zde celoroční zdravotní program stáda ovcí Texel, který uplatňuji v chovatelské sezóně u svého stáda ovcí. Zadaná data jsou pouze orientační.Ve svém chovu začínám chovatelskou sezónu v měsíci září.
1.září:
Kontrola základního stáda bahnic, kontrola vedení kompletní zdravotní evidence, včetně posouzení nově zařazované skupiny jehnic. Výběr (a následné vyřazení) ovcí nevhodných k dalšímu chovu. Zahájení léčby zvířat se zjištěnými poruchami zdravotního stavu, určených k dalšímu chovu.
Kontrola zdravotního stavu, tělesné kondice, celkové kondice a pohlavního projevu plemenných beranů před zahájením jejich připouštěcí sezóny. Přijetí případně nutných kroků k dosažení potřebné úpravy jejich zdravotního stavu a kondice. 15.září:
Prodej (i k případnému dalšímu chovu) brakovaných ovcí.
Opakovaná kontrola zdravotního stavu plemenných beranů. Aplikace vitamínů A, D a E a selenu plemenným beranům. Úprava (vylepšení) jejich krmné dávky (pro zlepšení kondice). Úprava krmné dávky základního stáda bahnic (tzv. krmný šok - flushing), jeho převod do živinově bohatšího pastevního areálu (do nového oplůtku). Částečné přikrmování.
Preventivní odčervení, např. přípravkem Fenbion.. Individuální ošetření končetin u bahnic. Doplnění kompletní zdravotní evidence o nově získané údaje (pravidelný zápis do "Knihy zdravotních úkonů"). Aplikace vitamínů A, D a E bahnicím.
Prohloubení denní kontroly zvířat stáda v souvislosti se zahájením připouštěcí sezóny.
1.října:
Zahájení připouštěcí sezóny, vpuštění plemenného berana do stáda. Prohloubení průběžné kontroly zdravotního stavu.
1.listopadu:
Přerušení období připouštění, ustájení beranů v přístřešku, jejich klinické vyšetření. Zařazení jehnic do stáda bahnic. Pokračování ve flushingu. Kontrola zdravotního stavu stáda.
15.listopadu:
Střiž vlny, úprava paznehtu celého stáda, včetně plemenných beranů.
20.listopadu:
Pokračování připouštěcí sezóny, vpuštění plemenného berana jiné linie do stáda na tzv. doskok, zapouštění jehnic harémovým způsobem.
Prohloubení průběžné kontroly zdravotního stavu. Preventivní odčervení před zimním ustájením.
1.prosince:
Ustájení stáda bahnic, včetně plemenného berana do ovčína, v závislosti na momentálních klimatických podmínkách. Za vhodného počasí umožnění pobytu ve výběhu za stáji, v opačném případě zajištění dostatečného větrání stáje.
Zajištění napájecí vody z napáječek (kvalita dle ČSN), zajištění čistoty napájecí soustavy (platí celoročně). Celoroční přístup k minerálním lízům, podávání vitaminových přípravků (výrobce Biofaktory). Krmení senem s přídavkem malého množství např.jablek nebo krmných brambor, jako zdroje jednoduchých cukrů - předcházení ketóze březích ovcí.
1.ledna:
Průběžná kontrola zdravotního stavu bahnic a jejich chování během stálého pobytu v ovčíně. Kontrola úrovně jejich příjmu krmné dávky (živin). Průběžná kontrola zdravotního stavu beranů, ustájených v přístřešku.
15.ledna:
Odsun plemenného berana ze stáda, ukončení připouštění. Vakcinace bahnic a chovných jehnic proti klostridióze přípravkem COVEXIN 8 inj. ad. us. vet. Aplikace vitamínů A, D a E a selenu bahnicím a jehnicím.
1.února:
Průběžná kontrola zdravotního stavu bahnic. Za vhodného počasí umožnění pobytu ve výběhu za stáji, v opačném případě zajištění dostatečného větrání stáje.
Začátek postupného přikrmování ovsem v malém množství (zvykání na jádro), zlepšení krmení kvalitním senem, podávání minerálních a vitaminových přípravků. Občasné přidávání řepného cukru, jako prevence ketóze. Průběžná kontrola zdravotního stavu beranů, ustájených v přístřešku.
15.února:
Příprava na období bahnění, doplnění desinfekčních prostředků. Odstranění hluboké podestýlky, důkladné vyčištění stáje. Rozdělené ovčína na kotce a následné rozdělení bahnic podle předpokládaných termínu bahnění.
Důsledná analýza reálného příjmu živin krmnou dávkou a úrovně jejich využití v organismu vysokobřezích ovcí.
1.března:
Začátek období bahnění. Pravidelná častá kontrola při porodech, ve dne i v noci. Zvýšený dozor nad porody, zejména u primiparních (poprvé rodících) zvířat. Zajištění odlišné úrovně výživy rozdílným dávkováním pro březí a laktující bahnice. Předkládání nejkvalitnějších šarží sena. U laktujících bahnic postupné zvyšování dávek jadrného krmiva (ovsa) a přídavek krmné řepy. Kontrola přiměřeného vývoje laktace. Důsledné ošetřování novorozených jehňat (zahrnující dezinfekci pupečního pahýlu, kontrolu jejich příjmu kolostra během prvního a druhého dne po porodu, vážení jehňat v rámci KU),ve 3 a 10 dnech věku -perorální aplikace vitamínů A, D a E a selenu, ve 14 dnech - kupírovaní (zkracování) ocásku. Označování jehňat ušními známkami.
1.dubna:
Pokračování kontroly zdravotního stavu bahnic během bahnění (kritické fáze reprodukčního cyklu). Sledování zdravotního stavu bahnic v jejich poporodním období. Kontrola výskytu porodního ulehnutí, výhřezů dělohy a mastitid u bahnic. Sdružování do skupin bahnic i s jejich jehňaty ve skupinových kotcích.
15.dubna:
Odčervení bahnic před přechodem do pastevního areálu (např.přípravkem Albex). Postupný převod zvířat do pastevního areálu k permanentnímu pobytu. Zvážení podávání příkrmu (původně zkrmované) jadrné krmné směsi po dobu adaptace bahnic na příjem pastevního porostu. Kontrola výskytu (působení) predátorů po převodu stáda do pastevního areálu.
1.května:
Ukončení období bahnění, úprava paznehtů celému stádu. Celodenní pobyt bahnic s jehňaty na pastvině.
15.května:
Vakcinace bahnic a plemenných beranů proti nakažlivé hnilobě paznehtů přípravkem FOOTVAX inj. ad us. vet. Zařazení plemenných beranů do stáda bahnic s jehňaty. Střídání pastevních areálů. Kontrola jejich zoohygienických parametrů.
Průběžná kontrola zdravotního stavu bahnic a jehňat během jejich permanentního pobytu v pastevním areálu. Zabezpečení dostatku kvalitní napájecí vody zvířatům po celé pastevní období. Kontrola úrovně využití živin u bahnic a zejména u jehňat (kontrola úrovně příjmu mléka a pastevního porostu, dosahované míry konverze živin a výše přírůstků živé hmotnosti).
1.června:
Vakcinace jehňat proti klostridióze přípravkem COVEXIN 8 inj. ad us. vet. (1. aplikace v rámci zahájení vakcinačního programu).
15.června:
Vážení jehňat ve 100 dnech v rámci KU, předvýběr možných jehňat pro další chov.
1.července:
Odběr krve k provedení sérologických vyšetření státní zakázky veterinární činnosti a serologickému stanovení protilátek proti viru maedi-visny. U plemenných beránků po předvýběrů, odběr krve pro genotypizaci.
Odčervení stáda (včetně jehňat) přípravkem, účinným proti vnitřním, případně i vnějším parazitům. Individuální ošetření končetin u bahnic. Kontrola výskytů mastitid u bahnic. Příprava a roztřídění lučního sena dle kvality, s určením pro výživu stáda v jednotlivých obdobích reprodukčního cyklu (a laktace) zvířat v následném zimním období.
15.července:
Vakcinace jehňat proti klostridióze přípravkem COVEXIN 8 inj. ad us. vet. (2. aplikace v rámci zahájení vakcinačního programu). Oddělení plemenných beranů od stáda na samostatnou pastvinu. Průběžný odstav a prodej masných jehňat (z pastevního areálu) ve stáří 150 - 175 dnů, v průměrné živé hmotnosti 43 ± 5 kg.
1.srpna:
Separace jehňat podle pohlaví (odstav a převod beránků do vlastního oplůtku, nadále trvající pobyt jehnic s matkami). Příkrm beránků jadrným krmivem.
15.srpna:
Vakcinace jehňat proti nakažlivé hnilobě paznehtů přípravkem FOOTVAX inj. ad us. vet. Případná vakcinace základního stáda bahnic proti nakažlivé hnilobě paznehtů přípravkem FOOTVAX inj. ad us. vet. (podle výskytu klinických příznaků nakažlivé hniloby paznehtů). Individuální ošetření končetin u bahnic. Další předvýběr plemenných beránků a chovných jehnic.
Průběžná kontrola zdravotního stavu bahnic a (zejména odstavených) jehňat. Kontrola výskytu mastitid u bahnic po odstavu jehňat (beránků). Kontrola reálné úrovně příjmu živin zvířat (zejména v případě výskytu letních přísušků).
30.srpna:
Výběr (již dříve odstavených) plemenných beránků a (dosud s matkami ustájených) chovných jehnic. Podpora jejich zdravotního stavu a vývoje kvalitní výživou, aplikací doplňků biofaktorů a minerálních přísad.
Odčervení (chovných) jehňat. Příprava plemenných beránků pro bonitaci a trh, který probíhá v září. Prodej chovných jehnic. Dodržení protinákazových opatření pro ochranu (vlastního i cizích) chovů.
Analýza celoročního dodržování všech ve zdravotním programu stáda stanovených ukazatelů a požadavků i dosažených zdravotních (i celkových) chovatelských výsledků. Rozbor zjištěných nedostatků. Modifikace zdravotního programu stáda.

Zpracoval: Václav Novák

 

Menu:

Úvodní strana

Naše činnost

Něco málo o nás...

Charakteristika plemene

Náš chov

Kde nás najdete

Šlechtitelský program

Zdravotní program stáda

Dokumenty ke stažení

Akce pro chovatele

Fotogalerie

Videogalerie

Podpořte nás

Návštěvní (diskuzní) kniha

Užitečné odkazy:

Svaz chovatelů ovcí a koz

Klub Texel

Českomoravská společnost chovatelů

Krajánci

Ifauna-inzerce

Agroweb-inzerce

Ministerstvo zemědělství

Ifauna-diskuze

Krajánci-diskuze

Státní zemědělský Intervenční fond

Zvířectvo.cz


Chatovací okno:

www.texel.kvalitne.cz

TOPlist