wz

 


Realizace a výhled šlechtitelského programu


Ovčí stádo bylo založeno v roce 2000 jako užitkový chov za účelem produkce jatečních jehňat, ale zejména pak z důvodu obhospodařování vlastních pozemků, vrácených v této době restitucí po rozpadu Státních statků. Zpočátku chov čítal 8 ks jehnic, kříženek po VF ovcích a CH plemenných beranech. Již v prvním roce byly jehnice připuštěny plemenným beranem Texel - 100%, linie Turf. Po úspěšném prvním roce, jsem dospěl k závěru, že moje pozemky jsou vhodné k chovu ovcí a poptávka po kvalitním plemenném materiálu převyšuje nabídku. Proto jsem začal svůj chov zaměřovat na čistokrevnou plemenitbu za účelem produkce plemenných beránku. Následně byly nakoupeny kvalitní čistokrevné jehnice ze stáda pana Ladislava Pálky z Moravské Třebové. Nyní můj chov čítá 11 bahnic, 6 plemenných jehnic a 1 plemenného berana a tento chov hodlám v budoucnu částečně rozšířit.
Při šlechtění se chci zaměřit na francouzský užitkový typ Texla, dobře osvalený, vyššího tělesného rámce. Z užitkových vlastností budu upřednostňovat vyšší plodnost a dobré mateřské vlastnosti. Z chovu chci produkovat kvalitní plemenný materiál, samčího i samičího pohlaví s výše uvedenými užitkovými vlastnostmi a užitkovým typem. V současné době jsem si vytyčil za účelem zlepšení kvality odchovaných jehňat tyto základní kriteria, která chci ve svém chovu dodržovat.


1. Požadavky na plemenného berana při zařazení do vlastní plemenitby :

2. Požadavky na plemenné bahnice při zařazení do chovu :
Naopak jsou z chovu nekompromisně vyřazování tito jedinci :

Plánovaná obnova (obrat) základního stáda je v rozpětí 15-20%, což je v mých podmínkách, za předpokladu chovu 15 - 19 ks bahnic, vyřazení cca 3 ks bahnic, resp. zařazení 3 ks nových jehnic do chovu - nejlepších z produkce vlastního chovu.
Bahnice se zapouštějí harémovým způsobem, přibližně od 15.9. běžného roku, čemuž předchází "flushing", kdy jsou bahnice 14 dnů před plánovaným zapouštěním přikrmovány jaderným krmivem a zároveň převedeny na lepší pastvinu, sousedící s pastvinou plemenného berana. Jehnice jsou v této době chovány odděleně od základního stáda a jsou přikrmovány ovsem. Po bonitaci, v polovině října jsou jehnice vpuštěny do stáda s plemenným beranem, přičemž je zde zcela vyloučena příbuzenská plemenitba. Plemenného berana každoročně měním. Nový beran je po přívozu na farmu ve tří týdenní karanténě, po tuto dobu je stádo bez berana, čímž se zvýši průkaznost připouštění po dříve chovaném beranovi. Pak je nový plemenný beran vpuštěn do stáda na tzv. doskok. Ve většině případu jsou však v této době všechny bahnice již zapuštěny. Beran je ve stádě do konce kalendářního roku, pak je chován odděleně v kotci a opět vpuštěn do stáda na začátku pastevní sezóny, to je okolo 20.4. běžného roku. Začátkem července je beran spolu s vyprodukovanými plemennými i jatečními beránky odebrán od stáda a chován odděleně na jiné pastvině, kde je postupně odčerven, ostříhán, přikrmován a tím připravován na další připouštěcí sezónu.
Ze zdravotního programu stáda: Ve stádě je vedená tzv. "Kniha zdravotních úkonů", kde se zapisují provedené činnosti související se zdravím stáda.
Odčervování se provádí 3 krát ročně, v květnu - na začátku pastevní sezóny, v září - před obdobím připouštění a na počátku prosince - v době začátku zimního ustájení. Odčervovací přípravky se střídají dle doporučení veterinárního lékaře.
Na začátku pastevní sezóny jsou bahnice a plemenný beran preventivě vakcinování proti nakažlivému kulhání ovcí přípravkem Footwax. V květnu a listopadu se rovněž provádí střihání paznechtů s následnou desinfekci roztokem hypermanganu. Další úpravy paznechtů se provádějí individuálně podle potřeby.
Vlna je stříhána u plemenného berana a beránků určených k bonitaci na trhu cca 8-10 týdnů před plánovaným trhem, to je počátkem prázdnin, bahnice a plemenné jehnice jsou stříhany těsně před ukončením pastevní sezóny, tak aby nedošlo k jejímu znečištění senem při zimním krmení.
V měsíci červnu, po vážení a měření jehňat a po předběžném výběru do plemenitby je prováděn odběr krve a zaslán k rozboru dle "Metodiky kontroly zdraví".Běžné zdravotní problémy jsou odstraňovány a komplikováné porody řešeny ve spolupráci s místním veterinárním lékařem. Kontrola zdraví je rovněž pravidelně prováděná Krajským veterinárním inspektorátem, pobočka Karviná.
Kontrola užitkovosti je prováděná na základě písemné smlouvy se Svazem chovatelů ovcí a koz v ČR se sídlem v Brně. Za svaz od počátku šlechtitelskou činnost provádí paní Dziková Daniela.
V letošním roce byli z chovu vyprodukování 4 plemenní berani, všichni byli zařazení v elitních třídách a následně prodání dalším chovatelům.Pro zlepšení užitkových vlastností a za účelem vědeckých šetření jsem připraven a ochoten poskytnout své stádo i k určitým vědeckým bádáním. Rovněž zvažuji možnosti využití inseminace v mém chovu.

Zpracoval: Novák Václav

 

Menu:

Úvodní strana

Naše činnost

Něco málo o nás...

Charakteristika plemene

Náš chov

Kde nás najdete

Šlechtitelský program

Zdravotní program stáda

Dokumenty ke stažení

Akce pro chovatele

Fotogalerie

Videogalerie

Podpořte nás

Návštěvní (diskuzní) kniha

Užitečné odkazy:

Svaz chovatelů ovcí a koz

Klub Texel

Českomoravská společnost chovatelů

Krajánci

Ifauna-inzerce

Agroweb-inzerce

Ministerstvo zemědělství

Ifauna-diskuze

Krajánci-diskuze

Státní zemědělský Intervenční fond

Zvířectvo.cz


Chatovací okno:

www.texel.kvalitne.cz

TOPlist