wz

 


Náš chov


Chov ovcí je umístěn v okrajové části obce Těrlicko, nedaleko Beskyd na úpatí nejvyššího místa bývalého okresu Karviná - Babí hory, v nadmořské výšce okolo 300m. Chovem ovcí obhospodařuji necelých 7 ha pozemků, z toho je 4,6 ha pastvin, 1,6 ha luk a 0,6 ha orné půdy. Tato výměra pozemků je však schopná uživit i větší počet ovcí než je momentálně stav. Z tohoto důvodu zvažuji částečné zvýšení počtu bahnic.
Ovce jsou umístěny v hospodářské stavbě u rodinného domku. Zděná stáj o půdorysných rozměrech přibližně 8 x 8 m je umístěná v této stavbě. V prostoru stáje je rovněž přípravna krmiva a příruční skladiště sena. V době bahnění lze stáj rozdělit jednoduchým způsobem na 7 kotců, čímž se zlepší porodní podmínky pro bahnění. V zimním období, za vhodných klimatických podmínek, mají bahnice možnost pobývat v menším výběhu venku, za stáji. Zvířata jsou chována na hluboké podestýlce, která se minimálně 4 x ročně odstraňuje. Větrání stáje je zajištěno pomocí 2 oken a 3 malých ventilátorů odsávajících vlhký a vydýchaný vzduch.
Napájení ovcí se provádí z centrálního rozvodu vlastní studniční vody a 4 ks kolíkových napáječek. Stáj je dostatečně osvětlená.
V letním období je část stáje používaná jako přístřešek, chránicí ovce před nepříznivým počasím nebo před nadměrným slunečním zářením s vyššími teplotami. V této části jsou napáječky s vodou a umístěn minerální líz. Tato stavba bezprostředně navazuje na pastevní areál. Ve stáji je rovněž umístěná elektrická mucholapka (lapač) k regulaci hmyzu. V půdních prostorech hospodářské stavby jsou prostory k uskladnění zásob sena a slámy. V objektu hospodářské stavby jsou taky garáže, dílna a podzemní sklep k uskladnění krmné řepy a krmných brambor.
Pastevní areál je tvořen pastvinami, kdy část o rozloze 2/3 se nachází na rovině a 1/3 pastvin je umístěna ve velmi svažitém terénu, které vznikly na haldách hlušiny po těžbě železné rudy v 19.století.
Část pastvin je oplocená drátěným pletivem na dubových sloupcích, část je ohraničena elektrickým ohradníkem se síťovým zdrojem, kdy jsou používány kovové sloupky vlastní výroby s izolátory a vodivým nylonovým lankem. Tento způsob oplocení lze libovolně a lehce přemísťovat z jedné části pastviny na druhou. Část pastvin je spásána ovcemi na volno, bez oplocení za přítomnosti ovčáka a psa. Asi na větší polovině pastvin se sklízí první tráva na seno, zbytek je spásán. Ze vzdálenějších luk se seno přiváží k uskladnění. Po ukončení pastvy na jednotlivých stanovištích se provádí sekání nedopasků a jejich sklizeň.
Krmivová základna je tvořena v letním období pouze kvalitní pastvou s dostatkem pitné vody a minerálního lízu. V zimním období jsou ovce krmeny 2 krát denně lučním senem, které je zakládáno do jeslí. Mají k dispozici neomezené množství vody a opět minerální líz. Během celého zimního období se ovcím přidávají 1 x týdně minerální a vitaminové přípravky. Po obahnění se bahnicím začíná podávat oves, popř. směs ovsa a jarního ječmene, v množství přibližně 50 kg na bahnici a rok. Zpočátku toto zrno mačkám ve šrotovníku, později zkrmují celé. S jadrným krmivem začínám postupně přidávat krmné brambory, popř. jablka.
Do budoucna zvažuji přechod na krmení senáží z velkých balíků, obalovaných folii, čímž bych dosáhl kvalitnější a tím hodnotnější krmení. Výroba senáže není tak ovlivňovaná počasím, jako výroba sena a toto krmení by mohlo být i ekonomicky výhodnější.

 

Menu:

Úvodní strana

Naše činnost

Něco málo o nás...

Charakteristika plemene

Náš chov

Kde nás najdete

Šlechtitelský program

Zdravotní program stáda

Dokumenty ke stažení

Akce pro chovatele

Fotogalerie

Videogalerie

Podpořte nás

Návštěvní (diskuzní) kniha


Užitečné odkazy:

Svaz chovatelů ovcí a koz

Klub Texel

Českomoravská společnost chovatelů

Krajánci

Ifauna-inzerce

Agroweb-inzerce

Ministerstvo zemědělství

Ifauna-diskuze

Krajánci-diskuze

Státní zemědělský Intervenční fond

Zvířectvo.cz


Chatovací okno:


www.texel.kvalitne.cz

TOPlist